Magazyn produktowy w chmurze.

BAST - Baza Aktualnych Stanów Towarowych

BAST to system integrujący 300+ hurtowni i producentów z branży elektryczno-oświetleniowej. Dane, które wymienia są dostępne dla Członków Grupy bezpośrednio w ich ERPach lub za pośrednictwem stworzonej przez nas aplikacji webowej. 

Inter-Elektro S.A. to grupa zakupowa utworzona w celu reprezentowania wspólnych interesów hurtowni elektrycznych należących do Grupy. Obecnie do Grupy należy do ponad 50 hurtowni elektrycznych, a ich współdziałanie ma na celu wzmocnienie pozycji całej Grupy jak i poszczególnych jej członków na polskim i europejskim rynku dystrybutorów. U podstaw dynamicznego rozwoju Inter-Elektro S.A. i stałego umacniania swojej pozycji wśród liderów dystrybucji materiałów elektrycznych w Polsce leży bliska współpraca ze wszystkimi wiodącymi dostawcami oraz realizacja szeregu nowych, innowacyjnych projektów.
Zakres:
  • zarządzanie projektem
  • integracje z zewnętrznymi systemami ERP 
  • back-end Development 
  • front-end Development 
  • koordynacja / design management 
  • projekt UX/UI 
  • naming
  • identyfikacja wizualna 
  • ilustracje

Porozmawiajmy o współpracy.

Czym jest BAST?

Problem projektowy 

Członkowie Grupy Zakupowej pomimo uczestnictwa, nie mają możliwości skorzystania
z jej potencjału.
Dostępność produktu jest kluczową wartością, którą każdy dustrybutor (członek Inter-Elektro S.A.) chciałby dostarczyć swoim Klientom. Dystrybutorzy mali i średniej wielkości nie są w stanie konkurować dostępnością produktów na rynku, który coraz bardziej się konsoliduje, a duże podmioty zdobywają z czasem niemal monopolistyczną pozycję.

Korzyści z integracji członków Inter-Elektro ze sobą to m.in.: 
uzyskanie potencjału produktowego, którym dysponuje Grupa u każdego z Członków, 
rozproszenie kosztów integracji z Producentami, 
zmniejszenie ilości tzw. „półkowników“, czyli produktów nierotujących, a tym samym uwolnienie pieniędzy zamrożonych w stanach magazynowych.

Insight 

Co by było, gdyby każdy z Członków miał kolejny, wielki wirtualny magazyn?
System, który integruje Hurtowników, czyli Członków Grupy Zakupowej ze sobą nawzajem,
z Grupą Zakupową i Producentami materiałów elektrycznych.

Założenia biznesowe

Celem projektu jest stworzenie systemu informatycznego, który usprawni działanie spółki Inter-Elektro S.A. oraz jej poszczególnych Członków poprzez realizację celów takich jak:
Zwiększenie efektywności wykorzystania powierzchni magazynowej, co przełoży się na zmniejszenie kosztów jej utrzymania. 

Współdzielenie informacji na temat dostępności towarów poszczególnych Członków, co pozwoli na szybkie kupno i sprzedaż towarów pomiędzy poszczególnymi Członkami. 

Ułatwienie prowadzenie zakupów grupowych przez Inter-Elektro S.A. 

Udostępnienie Członkom poprzez Interfejs www Systemu BAST i API informacji o produktach,
w szczególności ich parametrów technicznych przy wykorzystaniu standardu ETIM. 

Tworzenie raportów dla Inter-Elektro S.A. pozwalających lepiej poznać i zrozumieć bieżące trendy rynkowe oraz proaktywnie odpowiadać na zapotrzebowanie klientów. 

Zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa systemu poprzez zaawansowany system uprawnień do poszczególnych modułów i wieloetapową autoryzację (2FA).

Kluczowe funkcjonalności

Zaproponowane rozwiązanie to system zintegrowanej sieci magazynów produktowych, który:
Pokazuje bieżące stany magazynów poszczególnych członków Grupy. 
Umożliwia składanie zamówień pomiędzy Członkami. 
Wymienia informacje na temat produktów. 
Zbiera dane o sprzedaży, co pozwala planować i negocjować kontrakty z Producentami. 

Zakres działań

Integracje

Comarch 
Optima 
Comarch XL 
Streamsoft Presitż 
Subiekt GT 
Integracje dedykowane

Koordynacja

planowanie
warsztaty
wizja
zarządzanie

Interfejs

projekt UI 
responsywność 
testy 
naming 
branding

Schemat działania systemu 
– wymieniane informacje.

Zarządzanie projektem

Naszym zadaniem jest nie tylko wdrożenie systemu, ale również zidentyfikowanie potrzeb, zaplanowanie działań, zaprojektowanie funkcjonalności, przedstawianie sugestii związanych z rozwojem systemu, cykliczne prezentacje. Niebagatelnym zadaniem jest również koordynacja wdrożenia z poszczególnymi Członkami Grupy. To wszystko sprawia, że występujemy w roli partnera technologicznego, czyli zespołu, którego zadania wykraczają poza „po prostu“ wykonawstwo Systemu.

Aplikacje, serwisy, strony internetowe

Schemat pracy 
o iteracyjnym charakterze w projekcie

Projekt UX i interfejsu to zaplanowanie procesów, które Użytkownicy będą mogli wykonać, a następnie użycie biblioteki elementów takich jak tabele, formularze, przeciski, zakładki, listy rozwijane itd., aby te procesy zrealizować.
Aby efektywnie tworzyć i rozwijać system, projektowanie jako inżynieryjna praca, wymaga syntezy możliwych scenariuszy i akcji, przełożenia ich na elementy interfejsu, a następnie rozplanowania na ekranach zrozumiałych do Użytkownika. 

Jednocześnie, aby system nabrał charakteru, na kluczowych ekranach zaprojektowaliśmy ilustracje, które odnosząc się w dosłowny sposób do istoty systemu „magazynu w chmurze“, informują użytkownika o tym, co wydarzyło się w systemie lub co użytkownik ma wykonać w następnym kroku.

Doskonalenie

Wierzymy, że systemy informatyczne powinny powstawać organicznie. Podczas projektu analizujemy ich wpływ na organizację, modyfikujemy zadania i redefniujemy cele biznesowe.
Bliska współpraca z Zarządem Grupy pozwoliła nam zrozumieć cele nie tylko dla tego projektu, ale również dla Grupy Zakupowej i poszczególnych jej Członków. Dzięki temu system staje się kluczowym elementem ekosystemu Spółki. Jednocześnie ewolucja poszczególnych Członków następuje w tempie dostosowanym do potrzeb i możliwości każdego z osobna. Współpraca trwa od 2017 roku, a podsumowanie dotychczasowych działań ze strony Prezesa Zarządu jest następujące:
Referencje
"W 2017 roku rozpoczęliśmy współpracę z grupą KMK nad systemem BAST. Od tego czasu projekt jest wzorowo tworzony i zarządzany. Wyróżniającymi cechami pracy grupy KMK są terminowość, elastyczność, dyspozycyjność, profesjonalizm i co najważniejsze umiejętność przedstawienia skomplikowanych rozwiązań programistycznych w przystępnej formie."
— Zbigniew Mastek, Prezes Zarządu Inter-Elektro.
Szukasz rozwiązania e-commerce?
Napisz do nas!