Let’s talk about what your Company needs.

Call us or send us an e-mail. 
Contact the right person if you want to discuss:

New projects

Contact Michał

Michał Kozik 

+48 662 003 933 
michal.kozik@grupakmk.pl

Web development

Contact Marek

Marek Kozik 

+48 501 155 899 
marek.kozik@grupakmk.pl

Address

grupa KMK sp. z o. o. 
ul. Mikołowska 15a lok. 2 
40 − 067 Katowice

Registration data

NIP: 6312649340 
REGON: 243258428 
KRS: 0000461672 
DUNS: 427433807 
Kapitał zakładowy: 15000 PLN 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII 
Wydział Gospodarczy KRS