Fundacja Dobra Strona - koncept usługi

Checklista
wymagań jakościowych
dotyczących serwisów www

Fundacja Dobra Strona

Fundacja Dobra Strona jest tworzona przez założycieli grupy KMK – Marka i Michała Kozik. W ramach wykładu na jednej z  konferencji dla podmiotów sektora publicznego postawiliśmy diagnozę, że jednym z powodów złego stanu stron i serwisów internetowych w tej branży jest brak narzędzi do specyfikowania i wymagania jakości u wykonawców wyłanianych w przetargach lub zapytaniach ofertowych.

Doszliśmy do wniosku, że jeżeli udostępnimy swoje wewnętrzne procedury i zaprosimy najlepszych ekspertów z całej Polski do udostępnienia swoich procedur, to sektor publiczny otrzyma gotową listę wymagań, która zwiększy szansę powodzenia w realizacji serwisów www.
Zakres:
 • koncept usługi
 • strategia komunikacji
 • identyfikacja wizualna 
 • strona www 
 • stworzenie treści eksperckich
 • skoordynowanie pracy ekspertów 
 • złożenie podręczników
Zespół:
 • Marek Kozik
 • Michał Kozik
 • identyfikacja wizualna 
 • Asia Rodo
 • Patryk Dorosz
 • Jarosław Góra
 • Kuba Nagórski
 • Paweł Nowak
 • Marta Więckowska
 • Anna Kamieniak
 • Mateusz Ojdowski
 • Mariusz Muraszko
 • Dominik Paszkiewicz
 • Robert Rachwał

Porozmawiajmy o współpracy.

Insight

Gdyby urzędnicy wiedzieli lepiej, jak określić wymagania do stron internetowych, to zawieraliby je w SIWZach dot. stron i serwisów www.
Jako grupa KMK mamy procedury jakościowe dotyczące tworzenia stron internetowych. Udostępniając je sektorowi publicznemu, możemy pomóc określać, czym jest „dobra strona internetowa” w specyfikacjach dla wykonawcy.
Jak korzystać z podręcznika
5 częsci podręcznika Dobrych Praktyk Tworzenia Stron Internetowych

Zadanie / Zakres prac

Potraktowaliśmy tę prospołeczną inicjatywę jak projekt nowej usługi.
Zadanie dotyczyło stworzenia zakresu “MVP”, czyli kilku rozdziałów Podręcznika Dobrych Praktyk i weryfikacji ich przydatności wśród Urzędów Miejskich w regionie. Następnie należało skorygować wytyczne, zaprosić i skoordynować pracę specjalistów z różnych dziedzin (prawa, dostępności, technologii mobilnych itd.). W międzyczasie musiały powstać wizerunkowe narzędzia do prowadzenia rozmów z potencjalnymi beneficjentami naszej działalności.

Zaprojektowaliśmy zatem identyfikację wizualną i stronę www, a ;także szablon Podręcznika, który nabrał cech prostej checklisty.


Fundacja Dobra Strona
Fundacja Dobra Strona - pattern
Identyfikacja wizualna Fundacja Dobra Strona
Czym jest Dobra Strona

Wyzwanie projektowe

Wyzwaniem w tym projekcie była wielowątkowość – od założeń dotyczących formy pomocy sektorowi publicznemu, aspekty prawne, formę podania treści, zbudowanie atrakcyjnego wizerunku Fundacji, zaangażowanie mecenasa, koordynację prac ekspertów.
Stopień trudności nie był bardzo wysoki, niemniej fakt, że są to działania o charakterze pro publico bono, sprawia, że wyzwaniem jest samo zorganizowanie czasu na ich realizację.

Partnerzy

Zaprosimy do stworzenia serii takich wymagań jakościowych najlepszych specjalistów z Polski z dziedzin dotykających aspektów tworzenia stron www – dostępności, definiowania potrzeb, aspektów prawnych, wizualnych itd. Dzięki temu sektor publiczny zyska zestaw wymagań, które może przedstawić wykonawcy. Wykonawca spełniając te wymagania, podnosi jakość strony, nad którą pracuje. Beneficjantami tego rozwiązania są obywatele korzystający ze stron www sektora publicznego.
Movade
 Ślązak Zapiór i Wspólnicy
ClickMaster Polska
Agencja Kreatywna Kręci Się
NOWY
ASP Katowice

Iteracyjny proces projektowy

Masz pytania? Chciałbyś poznać ofertę?

Skontaktuj się z Michałem!

Podręcznik dobrych Praktyk - budowa strony
Podręcznik dobrych praktyk Fundacja Dobra Strona

Nominacja do nagrody 
„Śląska Rzecz 2016”

Fundacja Dobra Strona została nominowana do Śląskiej Rzeczy 2016 w kategorii Usługa. 

Wszystkie Tomy Dobrych Praktyk Tworzenia Stron Internetowych są dostępne dla sektora publicznego i pozarządowego nieodpłatnie, a dla sektora komercyjnego, na warunkach określanych indywidualnie.
Nominacja do nagrody Śląska Rzecz
Szukasz rozwiązania e-commerce?
Napisz do nas!