Mikołowska 15a/2 40-067 Katowice

Sprawdź dojazd

+48 801 575 777 kontakt@grupakmk.pl

BehanceFacebookLinkedin
HeadChannel_1_glowne

Kampania pozyskiwania leadów dla HeadChannel

HeadChannel

Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie wyróżniającej się oprawy graficznej do kampanii dotyczącej pozyskania leadów. Zakres obejmował poszczególne elementy struktury kampanii takie jak grafiki do reklam w mediach społecznościowych, landing page, mailing, poradnik, kreacje remarketingowe.

Zakres:

  • ilustracje 
  • skład 


Zespół:

  • Michał Kozik
  • Marek Kozik
  • Ola Procak

Wyzwanie projektowe

Z racji pokrewieństwa działalności Headchannel i naszej, wiedzieliśmy, że wizerunek dużych firm tworzących oprogramowanie jest zaskakująco jednolity. Ponadto w gąszczu reklam w mediach społecznościowych (był to pierwszy element kampanii, na który trafiali użytkownicy) wyróżnienie się było kluczowe.

Pytaniem pozostawało – jak się wyróżnić, jednocześnie utrzymując ekspercki wizerunek?

Proces

Przeprowadzony research potwierdził nasze przypuszczenia i pozwolił zdefiniować wizerunek, wokół którego większość firm z branży wytwarzania oprogramowania się porusza. Założenia projektowe, które przygotowaliśmy określały nie tylko na jakich elementach wizualnych oprzemy kampanię, ale również czego będziemy unikać.

Co odradzamy:

– kompozycje ikon nawiązujące do technologii; – ilustracje obrazujące środowisko pracy.

Co rekomendujemy:

– wyróżniającą się kolorystkę – charakterystyczne ilustracje – unikalną symbolikę.

Po zaprezentowaniu “formuły”, według której zaproponowaliśmy tworzenie ilustracji przedstawiliśmy dwie drogi – proste, minimalistyczne grafiki oraz bogatsze, nieco bardziej odważne i wieloznaczne ilustracje. Klient zdecydował o wyborze drugiej,z pewnością ciekawszej, ale bardziej ryzykownej drogi, a na podstawie zaakceptowanej koncepcji przygotowaliśmy trzy ilustracje, które komunikowały przygotowane wcześniej przez Klienta zagadnienia Insighty / obserwacje.

Strategia komunikacji

– szans związanych z oprogramowaniem w branży nieruchomości;

– używania tzw. "pudełkowego" oprogramowania;

– monotonii powtarzających się czynności.

Sukces Kreacji!